بایگانی

Archive for the ‘multi ASCII art’ Category

ایجاد هنرهای چندگانه تصویری فقط با متن

2008/12/10 10 دیدگاه

حتما تا حالا تصاویر زیادی را دیده اید که با کنارهم قرار گرفتن حروف الفبا و اعداد تشکیل شده باشند مثلا تصویر یک گیتار یا یک چهره. این گونه تصاویر به هنر اسکی / Ascii Art شهرت دارند یکی از دلایل اصلی متولد شدن هنر اسکی چاپگرهای قدیمی بودند که توانایی چاپ تصاویر گرافیکی را نداشتند با این روش 95 کاراکتر قابل چاپ به جای پیکسلهای تصویر قرار می گیرند اما اکنون که چاپگرهای مختلف و قوی وجود دارد هنوز طرفداران زیادی برای این هنر وجود دارد از جمله فعالترینها، گروه های غیر قانونی ساخت کرک و سریال نرم افزارها هستند که به همرا نرم افزارهای کرک شده خود فایلهایی با پسوند nfo نیز ارائه می دهند که شامل نام گروه و لوگوی گروه به صورت هنر اسکی است به طور کلی هنر اسکی در هر جایی که خواندن ، انتقال و چاپ متون ساده تر باشد مورد استفاده قرار می گیرد مثلا در چت

<pre>   _.--""--._
  ."     ".
 | .  `   ` |
 \(      )/
  \)__.  _._(/
  //  >..<  \\
  |__.' vv '.__/
   l'''"''l
   \_  _/
 _   )--(   _
| '--.__)--(_.--' |
 \ |`----''----'| /
 || `-' '--' ||
 || `--' '--' ||
 |l `--'--'--' |l
 |__|`--' `--'|__|
 | |  )-(  | |
 ||   )-(  \||
 || __ )_( __ \\
 ||' `-  -' \ \\
 ||\_  `-'  _/ |_\
 /_\ _)J-._.-L(  /`-\
|`- I_)O /\ O( `--l\\\|
||||( `-' `-') .-' |||
 \\\ \    / /  ///
  \ \   / /
   \ \  / /
   / \ / \
   |_()I()._|
   \  /\  /
   | / \ |
   | |  \ \
   | |  \ \
   | |   \ \
   | |-nabis\ \_
   | |   /-._\
   |.-.\  //.-._)
   \\\\  ///
    \\\\-'''</pre>

<pre>          "M,    .mM"
           IMIm  ,mIM"
           ,MI:"IM,mIMm
     "IMmm,  ,IM::::IM::IM,     ,m"
       "IMMIMMIMm::IM:::::IM""==mm ,mIM"
  __   ,mIM::::::MIM:::::::IM::::mIMIM"
 ,mMIMIMIIMIMM::::::::mM::::::::IMIMIMIMMM"
IMM:::::::::IMM::::::M::::::::IIM:::::::MM,
 "IMM::::::::::MM:::M:::::::IM:::::::::::IM,
  "IMm::::::::IMMM:::::::IM:::::::::::::IM,
   "Mm:::::::::IM::::::MM::::::::::::::::IM,
    IM:::::::::IM::::::MM::::::::::::::::::IM,
    MM::::::::IM:::::::IM::::::::::::::::::IM
    "IM::::::::IM:::::::IM:::::::::::::::::IM;.
     "IM::::::::MM::::::::IM::::::::::mmmIMMMMMMMm,.
      IM::::::::IM:::::::IM::::mIMIMM"""". .. "IMMMM
      "IM::::::::IM::::::mIMIMM"". . . . . .,mM"  "M
      IMm:::::::IM::::IIMM" . . . . . ..,mMM"
      "IMMIMIMMIMM::IMM" . . . ._.,mMMMMM"
       ,IM". . ."IMIM". . . .,mMMMMMMMM"
      ,IM . . . .,IMM". . . ,mMMMMMMMMM"
     IM. . . .,mIIMM,. . ..mMMMMMMMMMM"
     ,M"..,mIMMIMMIMMIMmmmMMMMMMMMMMMM"
     IM.,IMI"""    ""IIMMMMMMMMMMM
    ;IMIM"         ""IMMMMMMM
    ""             "IMMMMM
                   "IMMM
                   "IMM,
                    "IMM
                    "MM,
                     IMM,       ______  __
            ______      "IMM__    .mIMMIMMIMMIMMIMM,
          .,mIMMIMMIMM, ,mIMM,  IMM"""   ,mIM". . . . "IM,..M,
         ,IMMM' . . . "IMM.\ "M, IMM   ,IM". . . . / :;IM \ M,
        .mIM' . . . / .:"IM.\ MM "MM,  ,M". . . / .;mIMIMIM,\ M
       ,IM'. . . / . .:;,IMIMIMMM IMM  ,M". . / .:mIM"'  "IM,:M
       ,IM'. . . / . .:;,mIM" `"IMM IMM  IM. . / .mM"     "IMI
      ,IM . . / . .:;,mIM"   "IMMMMM  MM,. / ,mM      "M'
      IM'. . / . .;,mIM"     "IIMMM ,IMIM,.,IM"
      IM . . / . .,mIM"       IMMMMMMM' """
      `IM,. / ;,mIM"         IIMMM
       "IMI, /,mIM"         __IMMM
        "IMMMM"          """IMM
         ""             IMM
                      IMM__
                      IMM"""
                      IMM
                      IMM
                     __IMM
                     """IMM
                      IMM
                      IMM
                      IMM__
                      IMM"""
                      IMM
                  Normand IMM Veilleux</pre>

یک تصویر اسکی را می توان با استفاده از هر ویرایشگر متنی مثل Notepad ایجاد کرد برای اینکار باید با استفاده از کاراکترهای متنی، خطوط و اجزای تصویر را در مکان مناسبی از صفحه بسازید ، این روش برای ساخت تصویری با اجزای مختلف کاری و خطوط زیاد خسته کنننده و طاقت فرساست

راه دیگر استفاده از یک نرم افزار برای تولید شکل دلخواه است به این صورت که با دادن یک تصویر از نوع jpg , bmp , ico , jpg , wmf نتیجه را به صورت هنر اسکی از برنامه تحویل می گیرید برنامه ای برای دانلود قرار دادم multi ASCII art برنامه ای رایگان است و تواناییهای جالبی در این زمینه دارد و یکی از برنامه های کوچکی است که خیلی می پسندم اخرین نسخه نرم افزار multi ASCII art را می توانیداز اینجا دانلود کنید
چند نمونه را ببینید و در مورد ساختن آنها به صورت دستی فکر کنید


                                                                                                   @   
                                                                                            @@   @@    
                                                                                           @@   @@@    
                                                                                        @@@   @@@@     
                                                                                       @@   @@@@@      
                                                                                     @@@  @@@@@        
                                                                                    @@@  @@@@@         
                                                                                  @@    @@@@@          
                                                                                @@    @@@@@            
                                                                                    @@@@@              
                                                                                   @@@@@               
                                                                                @@@@@@@                
                                                                              @@@@@@@                  
                                                                             @@@@@@                    
                                                                           @@@@@@@                     
                                                                         @@@@@@                        
                                                                       @@@@@@@                         
                                                                    @@@@@@@@                           
                                                                    @@@@@@                             
                                                                 @@@@@@@                               
                                                               @@@@@@@                                 
                                                            @@@@@@@@                                   
                                                           @@@@@@@@                                    
                                                         @@@@@@@                                       
                                                       @@@@@@                                          
                                                     @@@@@@                                            
                                                    @@@@@                                              
                                                   @@@@@                                               
                                                 @@@@                                                  
                                                @@@                                                    
                                                @@                                                     
                                               @                                                        

                                              @                                                        
            @                                 @                                                        
           @@                                @@                                                        
          @@                                @@@                                                        
         @@@           @@                   @@@                                                        
        @@@@          @@@@@                @@@@                                                        
        @@@@         @@@@@@@               @@@@                                                        
       @@@@@        @@@@@@@@@              @@@@                                                        
       @@@@@       @@@@@@@@@               @@@@                                                        
       @@@@@       @@@@@@@@                @@@@                                                        
       @@@@@         @@@@@                 @@@@                                                        
       @@@@@            @@                 @@@@             @@                                         
       @@@@@                               @@@@             @@                                         
       @@@@@                               @@@@            @@                                          
       @@@@@                               @@@@           @@@                                          
       @@@@@                               @@@@          @@@@                                          
       @@@@                                @@@@          @@@@                                          
       @@@@                                @@@           @@@@                                          
       @@@@                               @@@@           @@@@                                          
      @@@@                               @@@@            @@@@                                          
      @@@@                            @@@@@@@            @@@@                                          
      @@@                           @@@@@@@@             @@@@                                          
      @@                         @@@@@@@@@               @@@@                                          
     @@                       @@@@@@@@@@@                @@@@                                          
     @                        @@@@@@@@@@                 @@@@                                          
                            @@@@@@@@                     @@@@                                          
                           @@@@@@                        @@@                                           
                          @@@@                           @@@                                           
                          @@@@                           @@@                                           
                         @@@                            @@@                                            
                       @@@@                             @@                                             
                    @@@@@@                              @@                                             
                  @@@@@@@@                              @                                              
                @@@@@@@@@                              @@                                              
             @@@@@@@@@@                                                                                
           @@@@@                                                                                       
                 ..
              >%Q#2>>?>?$%B.
             ¬Ô#Q2%2$%0!??!>3)
             $Q00%)%0S6ÔÔ!??*!%'
         ‹QQ*>?!?)2##)ÔS$Ô)SÔ)Ô3?!?S%.
        ¬%?>?*???**!#)#0)%()ÔSSÔS26!??S#
       .ÔQ%ÔQ03)$#Ô#)+QSBSSBSS0S(0((**??0(
       %Q%Ô#2)3)#Q$3)2B%6Ô$!?!$#B(36Q>?!+6Ô˜-
       @Q%$)$QÔ33$Ô0??>Ô?!!?!!!!?*Ô!!????$6)@(
       $0)0Q63$%(?*!!Q>?!???!?!!*?B!!!!?B(SÔ2%
         '$QQ>*!!*(#>!?!!!!!!!!**(Q**!?0S(Ô!%3@
         .ÔB!***!Q?!**!!!!!!*!*((*#!*?$?Ô20*Ô?@+
         QÔQ!****!Q?**!!!!*!!***S(S%(*?))6*(!!!SB$
        ‹Ô#*****(S0****!!***((S(S)˜¬0(?*!*!?!?6>%2%
        %>%!(*(*SSQ!******((S*S)B". Q(*!!!?!!$!Ô2ÔQ6
        6SSÔ2S(SSS(Ô!S((((SSSSS*6 .. Q(*!!!!!S*Q(%)ÔÔ"
       =#%6Q. Q()))$3()SSSSSSSB . .."3(*!*!!*)2*Q>Ô?#Ô
       0Q$0*B =#())QS)))SS2$.˜. . #****!!!!!**!*!SS$"
       @ÔS3B2>...‹6S(Q)))0%Ô... . BB)!**!!!*!*!**((0SB
       .%?!*(**!  . BB#Q .. .. )Q+>?=#!***!*!*!3*Q0BÔ
       .%2!S(**(0)˜")??!!3B%22#%0!=+??(*=Q?****2()Ô)Q#6B
       %$SÔ2**B2+=>Q3??*6>?>>>>+#$(Ô>??+?3(*((*6>Ô06Ô#-
       06%#SS0+???+6$(0Q?+=+)Q2S)**!!+?!0((SSSS(SS6$#B
       'ÔQ3B*#>?!S0S)(S)S3)S))S((S*!**?3$)S(((SSSSS3Q
        0B6)*Q!!)?3S)SS(S(((((((((S?>3Q3(SS(662Ô(#S%.
        *QS)*#000))()SS(((((((S(()$(32(S(S2ÔBÔÔBQ¬
         .@06B6ÔÔ2)Q(S))(SSSSSS)((2)6#2S2B)BBÔ%˜.
          .ÔB0Ô%ÔB)2#()S)SSSS26)QÔÔÔÔQ6#QÔ#(SÔ#"
            '!S3B#6*S((((((((S(SSSSSSS)SS%2ÔQ-
              #)*(((**********(((((((S06BÔÔQ?
             -%!(*********!!**!3$?*((*((#(B%%
            6)S(((****!!!!!!!!**BB?!***(Ô*)*#0"
            ÔS*S(((**!!!!!!!!!!!**#!!!**S#)?%!%@.
           @(SSSS(**!!!!!!!!!!!!*(Q?!!!*S3$Ô!@S%Ô
           %!SSS((***!!!!!!!!?*!**B6!!!**(SÔ+%SÔ20Ô
          ?*(SSSS***!!!!*!!!!*!#S>>?!!!!**!?)#B)*)B!  SQB$
          .%*SSSS(****!***!!***#?!**!!!!!!*!!*!?0#)$% Ô-++'Q
   ˜-‹=>+>>>>!!*(Q0BB00000BB0BBBBBB00#0003S(*!!!!!!***(*!ÔÔ%#Q$*=!"+%
  ?$*(B3"+?"+?''¬'¬'¬'¬¬‹‹¬‹-3¬'). .. ....=3S!!!!!!!!!*((*2*.. B B>*=6.
 ¬B(S)S3$=+!>¬=S302222B066B3>‹="S.. .   6(*!!******((((S)-‹'-˜Q>++6.
 Ô((S(((!">+>*?==++""""""+>*!!!?>+.......˜.#!***(*((((SSSS$#6Ô6(>?*?+6
 .6(((((**+>>+++?!!!!??>>>!((**!!?=˜-˜˜˜˜˜-‹2!*(SSB((SS2S)3%)% 6S"‹)(
 .6*((****)******!??????!**(((*(*$˜˜˜... .?6*(((S)0(SS03S2ÔQ6?  .
 %!**!*!!2*((S(**(*(*((*!!?++++SB@Q6$(0))SSSS(S3#*)SÔ(#QÔÔÔ#3
 **!!?!?>S!!!!!*((!*>>=*3QÔQ03S()S)))SS#0(*(*SQ3!*BQ6)0QÔ#)B0#%S¬
  0(????(+?!!!??36ÔÔ"-  SÔS*SSS)SSSSS)(3B$2)(32)S6S)#Ô)))2#3ÔÔ0?*()B#%Q)
   *ÔÔ@#B?¬         .$%#2S!**((SS)2Q((SSSS6B- %3)))6)S((*S##B>?*32*#6
                  -)#%%ÔÔQ#Ô%*(S(SS$>  )Ô)S3S(SS(*0Q?!??!))%0B0
                    *QQÔ%%%S(((S()#   "ÔBS))))SS******!Ô6)@?@.
                    B)(S))Q(***(((%     +ÔQ)))SS(*!*?$>(!!+Q=
                    Ô(((SSQ**!!*(SQ.      =Ô33)SS(*!**!!!#?Ô
                    %?!(((Q*!!!**(2B       $$))S((*(**!Q+ÔQ
                   -#!*(SSQ*!!!**((%       ?6)3SS(2))Q!%0Q
         3%#2$BÔ3 .      Ô)!(SSSQ!!!!!*()6=       $))S)Ô*Q3$##Ô%
        B#>*!!!!*=#%%ÔÔ%!-  -Ô>*(SSSÔ?!!!!*(S(@        2)Ô23ÔS%3Ô#Ô>
       ˜Ô!!?0?!?3#>!!!!!!??!B@ÔS>!*((S)Ô>**!!**(S($@.       .Ô)@06QÔ#%.
       %**?Q>**6S*!>BS!!!!??!!?(#Ô6$B>?()!*!**((S(S()@¬       >Ô%Ô@2.
       QS(B(!*!2(*!#>!*!!!!!!!*!!!!?!!*!!!!*!*(S)SS**!S@.
       %))QSSS0*S30****!Ô>**!!**!*****!!***!*(SSS(*****(!‹
       ‹#)0$))6SSQ!((SS0********************(SS((((*(((((Q.
       .'%SÔ)3$*SÔ*(S)SÔ?*******************((((((((((S()$S
          =6Ô(B2S)))#!SSS(((SSSSSS(((((((((SSSSSS))SSSQ
            6ÔBS)))#SSSSSS)S)SSS)SSSS(SS)(((((()SB%Q
             3Ô#6Q6*(SS(S((#QÔ$)*S((S*#'--˜.
                 -=+'                       

اطلاعات بیشتر را در دایره المعارف ویکیپدیا بیابید