بایگانی

Archive for the ‘بازی فلش’ Category

چند بازی جذاب فلش

2008/07/11 8 دیدگاه

یک بازی فکری فلش عدد جمع بزنید

بازی فکری و کم �جم فلش

لینک دانلود بازی فکری فلش

بازی حفظ تعادل روی یک چرخه

لینک دانلود بازی حفظ تعادل فلش

حباب بازی


لینک دانلود بازی فلش حبابها

یک بازی فکری خیلی جالب
این فلش ، بازی مورد علاقه ی من است اگر حتی هیچ بازی
را دانلود نکرده اید این بازی را حتما امتحان کنید

لینک دانلود بازی فکری فلش

برای انجام این بازی ها به فلش پلیر نیاز دارید
در ویندوز می توانید با اینترنت اکسپلورر باز کنید