خانه > فلش مموري ترنسند, فلش مموری, بهترين فلش مموري, سرعت فلش مموري > مقايسه سرعت و مشخصات فلش مموريهاي ترنسند

مقايسه سرعت و مشخصات فلش مموريهاي ترنسند


JF_220_360X310

مدل
JetFlash 220

ابعاد
70.0mm x 20.5mm x 11.0mm

وزن
13 g

سرعت
خواندن: 10 MB/sec نوشتن:3 MB/sec

گواهي نامه ها
FCC, CE, BSMI

حجم
از 2 تا 8 گيگابايت

ويژگي ها:

 • تشخيص اثر انگشت
 • تكنولوژي رمزنگاري AES256
 • بدون نياز به درايور در ويندوزهاي 2000/XP/Vista
 • داراي ابزار تنظيم سايز پارتيشن شخصي و عمومي
 • LED براي نمايش انتقال داده

—————————————————————

JF185_360X310

مدل
JetFlash 185

ابعاد
49.5mm x 15.8mm x 7.4mm

وزن
15 g

سرعت
خواندن: 12 تا 16 MB/sec نوشتن:9 تا 12 MB/sec براي مدل 4 گيگ
خواندن: 30 MB/sec نوشتن: 25 MB/sec براي مدل 8 گيگ

گواهي نامه ها
CE, FCC, BSMI

حجم
از 1 تا 8 گيگابايت

ويژگي ها:

 • قفل كردن خودكار كامپيوتر
 • بدون نياز به درايور
 • سرعت بالا
 • طراحي شيك

————————————————————–

JF168_360X310

مدل
JetFlash 168

ابعاد
61mm X 18.6mm X 9.8mm

وزن
10 g

سرعت
خواندن: 16 MB/sec نوشتن:12  MB/sec براي مدل 1 تا 4 گيگ
خواندن: 30 MB/sec نوشتن: 25 MB/sec براي مدل 8 تا 16 گيگ

گواهي نامه ها
CE, FCC, BSMI

حجم
از 1 تا 16 گيگابايت

ويژگي ها:

 • قفل كردن خودكار كامپيوتر
 • بدون نياز به درايور
 • سرعت بالا

————————————————————–

JF160_360X310

مدل
JetFlash 160

ابعاد
61mm X 18.6mm X 9.8mm

وزن
10 g

سرعت
خواندن: 16 MB/sec نوشتن:12  MB/sec براي مدل 512 مگ تا 4 گيگ
خواندن: 30 MB/sec نوشتن: 25 MB/sec براي مدل 8  گيگ

گواهي نامه ها
CE, FCC, BSMI

حجم
از 512 مگ تا 8 گيگابايت

قيمت
35-15-9 دلار

ويژگي ها:

 • قفل كردن خودكار كامپيوتر
 • بدون نياز به درايور
 • سرعت بالا

————————————————————–

JF110_360X310

مدل
JetFlash 110

ابعاد
64mm x 21mm x 10mm

وزن
11 g

سرعت
خواندن: 16 MB/sec نوشتن:12  MB/sec براي 4 گيگ و كمتر
خواندن: 30 MB/sec نوشتن: 25 MB/sec براي مدل 8  گيگ

گواهي نامه ها
CE, FCC, BSMI

حجم
از  1 تا 8 گيگابايت

ويژگي ها:

 • قفل كردن خودكار كامپيوتر
 • بدون نياز به درايور
 • سرعت بالا

————————————————————–

JF_2A_360X310

مدل
JetFlash 2A

ابعاد
75mm x 25mm x 11mm براي 1 تا 8 گيگ
88mm x 33mm x 15mm براي 16 گيگ

وزن

15g براي1GB-8GB 

24g براي 16GB

سرعت
خواندن: 16 MB/sec نوشتن:12  MB/sec براي 1 تا 4 گيگ
خواندن: 30 MB/sec نوشتن: 25 MB/sec براي مدل 8 تا 16  گيگ

گواهي نامه ها
CE, FCC, BSMI

حجم
از  1 تا 16 گيگابايت

ويژگي ها:

 • قفل كردن خودكار كامپيوتر
 • بدون نياز به درايور
 • سرعت بالا

————————————————————–

JFV95CD_360X310_0317

مدل
JetFlash V95

ابعاد
40.6mm X 18.4mm X 7.2mm

وزن

14 g

سرعت
خواندن: 10 MB/sec نوشتن:3 MB/sec براي 4 گيگ
خواندن: 20 MB/sec نوشتن: 8 MB/sec براي مدل 8  گيگ

گواهي نامه ها
CE, FCC, BSMI

حجم
از  4 تا 8 گيگابايت

ويژگي ها:

 • قفل كردن خودكار كامپيوتر
 • بدون نياز به درايور

————————————————————–

JFV90P_360X310

مدل
JetFlash V90P

ابعاد
33.8mm x 13.1mm x 4.8mm

وزن

8 g

سرعت
خواندن: 10 MB/sec نوشتن:3 MB/sec براي 2 گيگ
خواندن: 20 MB/sec نوشتن: 8 MB/sec براي مدل 8  گيگ

گواهي نامه ها
CE, FCC, BSMI

حجم
از  2 تا 8 گيگابايت

ويژگي ها:

 • قفل كردن خودكار كامپيوتر
 • بدون نياز به درايور
 • سرعت بالا

————————————————————–

JFV90C_360X310

مدل
JetFlash V90C

ابعاد
40.6mm X 18.4mm X 7.2mm

وزن

7 g

سرعت
خواندن: 10 MB/sec نوشتن:3 MB/sec براي 4 گيگ و كمتر
خواندن: 20 MB/sec نوشتن: 8 MB/sec براي مدل 8  گيگ

گواهي نامه ها
CE, FCC, BSMI

حجم
از  2 تا 8 گيگابايت

ويژگي ها:

 • قفل كردن خودكار كامپيوتر
 • بدون نياز به درايور
 • برنده جايزه طراحي رد دات 2008

————————————————————–

JFV85_360X310

مدل
JetFlash V85

ابعاد
49.5mm x 15.8mm x 7.4mm

وزن

15 g

سرعت
خواندن: 10 MB/sec نوشتن:3 MB/sec براي 4 گيگ و كمتر
خواندن: 20 MB/sec نوشتن: 8 MB/sec براي مدل 8  گيگ
خواندن: 14 MB/sec نوشتن: 8 MB/sec براي مدل 16  گيگ

گواهي نامه ها
CE, FCC, BSMI

حجم
از  2 تا 16 گيگابايت

ويژگي ها:

 • قفل كردن خودكار كامپيوتر
 • بدون نياز به درايور

————————————————————–

JFV60_360X310

مدل
JetFlash V60

ابعاد
61mm X 18.6mm X 9.8mm

وزن

10 g

سرعت
خواندن: 10 MB/sec نوشتن:3 MB/sec براي 4 گيگ و كمتر
خواندن: 20 MB/sec نوشتن: 8 MB/sec براي مدل 8  گيگ
خواندن: 14 MB/sec نوشتن: 8 MB/sec براي مدل 16  گيگ
خواندن: 25 MB/sec نوشتن: 12 MB/sec براي مدل 32 گيگ

گواهي نامه ها
CE, FCC, BSMI

حجم
از  1 تا 32 گيگابايت

ويژگي ها:

 • قفل كردن خودكار كامپيوتر
 • بدون نياز به درايور
 • سرعت بالا

————————————————————–

JFV35_360X310

مدل
JetFlash V35

ابعاد
58.3mm x 17.3mm x 8.8mm

وزن

8 g

سرعت
خواندن: 10 MB/sec نوشتن:3 MB/sec براي 4 گيگ و كمتر
خواندن: 20 MB/sec نوشتن: 8 MB/sec براي مدل 8  گيگ

گواهي نامه ها
CE, FCC, BSMI

حجم
از  1 تا 8 گيگابايت

ويژگي ها:

 • قفل كردن خودكار كامپيوتر
 • بدون نياز به درايور
 • سرعت بالا

————————————————————–

JFV30_360X310

مدل
JetFlash V30

ابعاد
60mm x 16.5mm x 8.1mm

وزن

7 g

سرعت
خواندن: 10 MB/sec نوشتن:3 MB/sec براي 4 گيگ و كمتر
خواندن: 20 MB/sec نوشتن: 8 MB/sec براي مدل 8  گيگ
خواندن: 14 MB/sec نوشتن: 8 MB/sec براي مدل 16  گيگ

گواهي نامه ها
CE, FCC, BSMI

حجم
از  512 مگابايت تا 16 گيگابايت

ويژگي ها:

 • قفل كردن خودكار كامپيوتر
 • بدون نياز به درايور
 • سرعت بالا

————————————————————–

JFV33_360X310

مدل
JetFlash V33

ابعاد
60mm x 16.5mm x 8.1mm

وزن

7 g

سرعت
خواندن: 10 MB/sec نوشتن:3 MB/sec براي 4 گيگ و كمتر
خواندن: 20 MB/sec نوشتن: 8 MB/sec براي مدل 8  گيگ
خواندن: 14 MB/sec نوشتن: 8 MB/sec براي مدل 16  گيگ

گواهي نامه ها
CE, FCC, BSMI

حجم
از  1 تا 16 گيگابايت

ويژگي ها:

 • قفل كردن خودكار كامپيوتر
 • بدون نياز به درايور
 • سرعت بالا

————————————————————–

JFV20_360X310

مدل
JetFlash V20

ابعاد
75mm x 25mm x 11mm براي كمتر از 16 گيگ
88mm x 33 mm x 15 mm براي 32 و 64 گيگ

وزن

15 g براي 16 گيگ و كمتر

24 g براي 32 گيگ و بيشتر

سرعت
خواندن: 10 MB/sec نوشتن:3 MB/sec براي 4 گيگ و كمتر
خواندن: 20 MB/sec نوشتن: 8 MB/sec براي مدل 8  گيگ
خواندن: 25 MB/sec نوشتن: 12 MB/sec براي مدل 16  گيگ و بيشتر

گواهي نامه ها
CE, FCC, BSMI

حجم
از  1 تا 64 گيگابايت

ويژگي ها:

 • قفل كردن خودكار كامپيوتر
 • بدون نياز به درايور
 • سرعت بالا

————————————————————–

360X310_JFV10

مدل
JetFlash V10

ابعاد
64mm x 21mm x 10mm

وزن

11 g

سرعت
خواندن: 10 MB/sec نوشتن:3 MB/sec براي 4 گيگ و كمتر
خواندن: 20 MB/sec نوشتن: 8 MB/sec براي مدل 8  گيگ
خواندن: 25 MB/sec نوشتن: 12 MB/sec براي مدل 16  گيگ

گواهي نامه ها
CE, FCC, BSMI

حجم
از  1 تا 16 گيگابايت

ويژگي ها:

 • قفل كردن خودكار كامپيوتر
 • بدون نياز به درايور
 • سرعت بالا

————————————————————–

JF_T5_360X310

مدل
JetFlash T5

ابعاد
30.3mm x 12.3mm x 2.4mm

وزن

2 g

سرعت
خواندن: 10 MB/sec نوشتن:3 MB/sec براي 4 گيگ و كمتر
خواندن: 20 MB/sec نوشتن: 8 MB/sec براي مدل 8  گيگ

گواهي نامه ها
CE, FCC, BSMI

حجم
از  2 تا 8 گيگابايت

ويژگي ها:

 • قفل كردن خودكار كامپيوتر
 • بدون نياز به درايور
 • سرعت بالا

————————————————————–

JF_T3_360X310

مدل
JetFlash T3

ابعاد
30.3mm x 12.3mm x 2.4mm

وزن

2 g

سرعت
خواندن: 10 MB/sec نوشتن:3 MB/sec براي 4 گيگ و كمتر
خواندن: 20 MB/sec نوشتن: 8 MB/sec براي مدل 8  گيگ

گواهي نامه ها
CE, FCC, BSMI

حجم
از  2 تا 8 گيگابايت

ويژگي ها:

 • قفل كردن خودكار كامپيوتر
 • بدون نياز به درايور
 • سرعت بالا

————————————————————–

سرعت ها به چند دسته تقسيم مي شوند

1- سرعت نوشتن 3 مگابايت بر ثانيه سرعت خواندن 10 مگابايت بر ثانيه

2-سرعت نوشتن 8 مگابايت بر ثانيه و سرعت خواندن 14 مگابايت بر ثانيه

3-سرعت نوشتن 8 مگابايت بر ثانيه و سرعت خواندن 20 مگابايت بر ثانيه

4-سرعت نوشتن 12 مگابايت بر ثانيه و سرعت خواندن 16 مگابايت بر ثانيه

5-سرعت نوشتن 12 مگابايت بر ثانيه و سرعت خواندن 25 مگابايت بر ثانيه 

6-سرعت نوشتن 25 مگابايت بر ثانيه و سرعت خواندن 30 مگابايت بر ثانيه

————————————————————–

قيمت فلش مموري

براي پيدا كردن قيمت هر كدام از فلش مموري هاي معرفي شده كافي است به صفحه محصولات گوگل برويد و مدل و حجم دلخواه رو بنويسيد مثلا اگر قيمت JetFlash 2A با حجم 16 گيگابايت را مي خواهيد بنويسيد Jetflash 2A 16GB

Advertisements
 1. علی
  2009/05/31 در 03:20

  از اطلاعاتی که گذاشتین خیلی استفاده کردم و به دردم خورد امیدوارم موفق باشید و در باره سایر قطعات الکترونیک هم اطلاعاتی بدین .
  ایام به کام و بدرود.

 2. yasini
  2009/05/01 در 07:51

  با سلام ٰ ضمن تشکر و قدردانی از مطالب کم بدیل و کم نظیرتان و همچنین کاربردی بودن این مطالب ٰ میخواستم تقاضا کنم در صورت امکان مشخصات برندهای دیگر و همچنین مدل‌هایی که امکان تهیه آنها در بازار ما وجود دارد را قرار دهید. قطعا اگر لینک استناد به سایت برند مورد نظر هم موجود باشد ٰ بر کیفیت و ارزش مطالب خواهد افزود.
  پایدار باشید

 3. 2009/04/20 در 14:34

  دسته بندي سرعت فلش مموري
  همون JetFlash هست علامت ~ به معني تا و G گيگابايت هست
  مدلهاي 1- سرعت نوشتن 3 مگابايت بر ثانيه سرعت خواندن 10 مگابايت بر ثانيه
  JFT5-1~4G
  JFT3-2~4G
  مدلهاي 2-سرعت نوشتن 8 مگابايت بر ثانيه و سرعت خواندن 14 مگابايت بر ثانيه
  JFV85-16G
  JFV60-16G
  JFV30-16G
  JFV33-16G
  مدلهاي 3-سرعت نوشتن 8 مگابايت بر ثانيه و سرعت خواندن 20 مگابايت بر ثانيه
  JFV95-8G
  JFV90P-8G
  JFV90C-8G
  JFV85-8G
  JFV60-8G
  JFV35-8G
  JFV30-8G
  JFV33-8G
  JFV20-8G
  JFV10-8G
  JFT5-8G
  JFT3-8G
  مدلهاي 4-سرعت نوشتن 12 مگابايت بر ثانيه و سرعت خواندن 16 مگابايت بر ثانيه
  JF168-1~4G
  JF160-0.5~4G
  JF110-1-4G
  JF2A-1~4G
  مدلهاي 5-سرعت نوشتن 12 مگابايت بر ثانيه و سرعت خواندن 25 مگابايت بر ثانيه
  JFV60-32G
  JFV20-16~64G
  JFV10-16G
  مدلهاي 6-سرعت نوشتن 25 مگابايت بر ثانيه و سرعت خواندن 30 مگابايت بر ثانيه
  JF185-8G
  JF168-8~16G
  JF160-8G
  JF110-8G
  JF2A-8~16G

 1. No trackbacks yet.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: