خانه > Ascii Art, multi ASCII art, Uncategorized, هنر اسکی, تصویر اسکی, دانلود نرم افزار > ایجاد هنرهای چندگانه تصویری فقط با متن

ایجاد هنرهای چندگانه تصویری فقط با متن


حتما تا حالا تصاویر زیادی را دیده اید که با کنارهم قرار گرفتن حروف الفبا و اعداد تشکیل شده باشند مثلا تصویر یک گیتار یا یک چهره. این گونه تصاویر به هنر اسکی / Ascii Art شهرت دارند یکی از دلایل اصلی متولد شدن هنر اسکی چاپگرهای قدیمی بودند که توانایی چاپ تصاویر گرافیکی را نداشتند با این روش 95 کاراکتر قابل چاپ به جای پیکسلهای تصویر قرار می گیرند اما اکنون که چاپگرهای مختلف و قوی وجود دارد هنوز طرفداران زیادی برای این هنر وجود دارد از جمله فعالترینها، گروه های غیر قانونی ساخت کرک و سریال نرم افزارها هستند که به همرا نرم افزارهای کرک شده خود فایلهایی با پسوند nfo نیز ارائه می دهند که شامل نام گروه و لوگوی گروه به صورت هنر اسکی است به طور کلی هنر اسکی در هر جایی که خواندن ، انتقال و چاپ متون ساده تر باشد مورد استفاده قرار می گیرد مثلا در چت

<pre>   _.--""--._
  ."     ".
 | .  `   ` |
 \(      )/
  \)__.  _._(/
  //  >..<  \\
  |__.' vv '.__/
   l'''"''l
   \_  _/
 _   )--(   _
| '--.__)--(_.--' |
 \ |`----''----'| /
 || `-' '--' ||
 || `--' '--' ||
 |l `--'--'--' |l
 |__|`--' `--'|__|
 | |  )-(  | |
 ||   )-(  \||
 || __ )_( __ \\
 ||' `-  -' \ \\
 ||\_  `-'  _/ |_\
 /_\ _)J-._.-L(  /`-\
|`- I_)O /\ O( `--l\\\|
||||( `-' `-') .-' |||
 \\\ \    / /  ///
  \ \   / /
   \ \  / /
   / \ / \
   |_()I()._|
   \  /\  /
   | / \ |
   | |  \ \
   | |  \ \
   | |   \ \
   | |-nabis\ \_
   | |   /-._\
   |.-.\  //.-._)
   \\\\  ///
    \\\\-'''</pre>

<pre>          "M,    .mM"
           IMIm  ,mIM"
           ,MI:"IM,mIMm
     "IMmm,  ,IM::::IM::IM,     ,m"
       "IMMIMMIMm::IM:::::IM""==mm ,mIM"
  __   ,mIM::::::MIM:::::::IM::::mIMIM"
 ,mMIMIMIIMIMM::::::::mM::::::::IMIMIMIMMM"
IMM:::::::::IMM::::::M::::::::IIM:::::::MM,
 "IMM::::::::::MM:::M:::::::IM:::::::::::IM,
  "IMm::::::::IMMM:::::::IM:::::::::::::IM,
   "Mm:::::::::IM::::::MM::::::::::::::::IM,
    IM:::::::::IM::::::MM::::::::::::::::::IM,
    MM::::::::IM:::::::IM::::::::::::::::::IM
    "IM::::::::IM:::::::IM:::::::::::::::::IM;.
     "IM::::::::MM::::::::IM::::::::::mmmIMMMMMMMm,.
      IM::::::::IM:::::::IM::::mIMIMM"""". .. "IMMMM
      "IM::::::::IM::::::mIMIMM"". . . . . .,mM"  "M
      IMm:::::::IM::::IIMM" . . . . . ..,mMM"
      "IMMIMIMMIMM::IMM" . . . ._.,mMMMMM"
       ,IM". . ."IMIM". . . .,mMMMMMMMM"
      ,IM . . . .,IMM". . . ,mMMMMMMMMM"
     IM. . . .,mIIMM,. . ..mMMMMMMMMMM"
     ,M"..,mIMMIMMIMMIMmmmMMMMMMMMMMMM"
     IM.,IMI"""    ""IIMMMMMMMMMMM
    ;IMIM"         ""IMMMMMMM
    ""             "IMMMMM
                   "IMMM
                   "IMM,
                    "IMM
                    "MM,
                     IMM,       ______  __
            ______      "IMM__    .mIMMIMMIMMIMMIMM,
          .,mIMMIMMIMM, ,mIMM,  IMM"""   ,mIM". . . . "IM,..M,
         ,IMMM' . . . "IMM.\ "M, IMM   ,IM". . . . / :;IM \ M,
        .mIM' . . . / .:"IM.\ MM "MM,  ,M". . . / .;mIMIMIM,\ M
       ,IM'. . . / . .:;,IMIMIMMM IMM  ,M". . / .:mIM"'  "IM,:M
       ,IM'. . . / . .:;,mIM" `"IMM IMM  IM. . / .mM"     "IMI
      ,IM . . / . .:;,mIM"   "IMMMMM  MM,. / ,mM      "M'
      IM'. . / . .;,mIM"     "IIMMM ,IMIM,.,IM"
      IM . . / . .,mIM"       IMMMMMMM' """
      `IM,. / ;,mIM"         IIMMM
       "IMI, /,mIM"         __IMMM
        "IMMMM"          """IMM
         ""             IMM
                      IMM__
                      IMM"""
                      IMM
                      IMM
                     __IMM
                     """IMM
                      IMM
                      IMM
                      IMM__
                      IMM"""
                      IMM
                  Normand IMM Veilleux</pre>

یک تصویر اسکی را می توان با استفاده از هر ویرایشگر متنی مثل Notepad ایجاد کرد برای اینکار باید با استفاده از کاراکترهای متنی، خطوط و اجزای تصویر را در مکان مناسبی از صفحه بسازید ، این روش برای ساخت تصویری با اجزای مختلف کاری و خطوط زیاد خسته کنننده و طاقت فرساست

راه دیگر استفاده از یک نرم افزار برای تولید شکل دلخواه است به این صورت که با دادن یک تصویر از نوع jpg , bmp , ico , jpg , wmf نتیجه را به صورت هنر اسکی از برنامه تحویل می گیرید برنامه ای برای دانلود قرار دادم multi ASCII art برنامه ای رایگان است و تواناییهای جالبی در این زمینه دارد و یکی از برنامه های کوچکی است که خیلی می پسندم اخرین نسخه نرم افزار multi ASCII art را می توانیداز اینجا دانلود کنید
چند نمونه را ببینید و در مورد ساختن آنها به صورت دستی فکر کنید


                                                                                                   @   
                                                                                            @@   @@    
                                                                                           @@   @@@    
                                                                                        @@@   @@@@     
                                                                                       @@   @@@@@      
                                                                                     @@@  @@@@@        
                                                                                    @@@  @@@@@         
                                                                                  @@    @@@@@          
                                                                                @@    @@@@@            
                                                                                    @@@@@              
                                                                                   @@@@@               
                                                                                @@@@@@@                
                                                                              @@@@@@@                  
                                                                             @@@@@@                    
                                                                           @@@@@@@                     
                                                                         @@@@@@                        
                                                                       @@@@@@@                         
                                                                    @@@@@@@@                           
                                                                    @@@@@@                             
                                                                 @@@@@@@                               
                                                               @@@@@@@                                 
                                                            @@@@@@@@                                   
                                                           @@@@@@@@                                    
                                                         @@@@@@@                                       
                                                       @@@@@@                                          
                                                     @@@@@@                                            
                                                    @@@@@                                              
                                                   @@@@@                                               
                                                 @@@@                                                  
                                                @@@                                                    
                                                @@                                                     
                                               @                                                        

                                              @                                                        
            @                                 @                                                        
           @@                                @@                                                        
          @@                                @@@                                                        
         @@@           @@                   @@@                                                        
        @@@@          @@@@@                @@@@                                                        
        @@@@         @@@@@@@               @@@@                                                        
       @@@@@        @@@@@@@@@              @@@@                                                        
       @@@@@       @@@@@@@@@               @@@@                                                        
       @@@@@       @@@@@@@@                @@@@                                                        
       @@@@@         @@@@@                 @@@@                                                        
       @@@@@            @@                 @@@@             @@                                         
       @@@@@                               @@@@             @@                                         
       @@@@@                               @@@@            @@                                          
       @@@@@                               @@@@           @@@                                          
       @@@@@                               @@@@          @@@@                                          
       @@@@                                @@@@          @@@@                                          
       @@@@                                @@@           @@@@                                          
       @@@@                               @@@@           @@@@                                          
      @@@@                               @@@@            @@@@                                          
      @@@@                            @@@@@@@            @@@@                                          
      @@@                           @@@@@@@@             @@@@                                          
      @@                         @@@@@@@@@               @@@@                                          
     @@                       @@@@@@@@@@@                @@@@                                          
     @                        @@@@@@@@@@                 @@@@                                          
                            @@@@@@@@                     @@@@                                          
                           @@@@@@                        @@@                                           
                          @@@@                           @@@                                           
                          @@@@                           @@@                                           
                         @@@                            @@@                                            
                       @@@@                             @@                                             
                    @@@@@@                              @@                                             
                  @@@@@@@@                              @                                              
                @@@@@@@@@                              @@                                              
             @@@@@@@@@@                                                                                
           @@@@@                                                                                       
                 ..
              >%Q#2>>?>?$%B.
             ¬Ô#Q2%2$%0!??!>3)
             $Q00%)%0S6ÔÔ!??*!%'
         ‹QQ*>?!?)2##)ÔS$Ô)SÔ)Ô3?!?S%.
        ¬%?>?*???**!#)#0)%()ÔSSÔS26!??S#
       .ÔQ%ÔQ03)$#Ô#)+QSBSSBSS0S(0((**??0(
       %Q%Ô#2)3)#Q$3)2B%6Ô$!?!$#B(36Q>?!+6Ô˜-
       @Q%$)$QÔ33$Ô0??>Ô?!!?!!!!?*Ô!!????$6)@(
       $0)0Q63$%(?*!!Q>?!???!?!!*?B!!!!?B(SÔ2%
         '$QQ>*!!*(#>!?!!!!!!!!**(Q**!?0S(Ô!%3@
         .ÔB!***!Q?!**!!!!!!*!*((*#!*?$?Ô20*Ô?@+
         QÔQ!****!Q?**!!!!*!!***S(S%(*?))6*(!!!SB$
        ‹Ô#*****(S0****!!***((S(S)˜¬0(?*!*!?!?6>%2%
        %>%!(*(*SSQ!******((S*S)B". Q(*!!!?!!$!Ô2ÔQ6
        6SSÔ2S(SSS(Ô!S((((SSSSS*6 .. Q(*!!!!!S*Q(%)ÔÔ"
       =#%6Q. Q()))$3()SSSSSSSB . .."3(*!*!!*)2*Q>Ô?#Ô
       0Q$0*B =#())QS)))SS2$.˜. . #****!!!!!**!*!SS$"
       @ÔS3B2>...‹6S(Q)))0%Ô... . BB)!**!!!*!*!**((0SB
       .%?!*(**!  . BB#Q .. .. )Q+>?=#!***!*!*!3*Q0BÔ
       .%2!S(**(0)˜")??!!3B%22#%0!=+??(*=Q?****2()Ô)Q#6B
       %$SÔ2**B2+=>Q3??*6>?>>>>+#$(Ô>??+?3(*((*6>Ô06Ô#-
       06%#SS0+???+6$(0Q?+=+)Q2S)**!!+?!0((SSSS(SS6$#B
       'ÔQ3B*#>?!S0S)(S)S3)S))S((S*!**?3$)S(((SSSSS3Q
        0B6)*Q!!)?3S)SS(S(((((((((S?>3Q3(SS(662Ô(#S%.
        *QS)*#000))()SS(((((((S(()$(32(S(S2ÔBÔÔBQ¬
         .@06B6ÔÔ2)Q(S))(SSSSSS)((2)6#2S2B)BBÔ%˜.
          .ÔB0Ô%ÔB)2#()S)SSSS26)QÔÔÔÔQ6#QÔ#(SÔ#"
            '!S3B#6*S((((((((S(SSSSSSS)SS%2ÔQ-
              #)*(((**********(((((((S06BÔÔQ?
             -%!(*********!!**!3$?*((*((#(B%%
            6)S(((****!!!!!!!!**BB?!***(Ô*)*#0"
            ÔS*S(((**!!!!!!!!!!!**#!!!**S#)?%!%@.
           @(SSSS(**!!!!!!!!!!!!*(Q?!!!*S3$Ô!@S%Ô
           %!SSS((***!!!!!!!!?*!**B6!!!**(SÔ+%SÔ20Ô
          ?*(SSSS***!!!!*!!!!*!#S>>?!!!!**!?)#B)*)B!  SQB$
          .%*SSSS(****!***!!***#?!**!!!!!!*!!*!?0#)$% Ô-++'Q
   ˜-‹=>+>>>>!!*(Q0BB00000BB0BBBBBB00#0003S(*!!!!!!***(*!ÔÔ%#Q$*=!"+%
  ?$*(B3"+?"+?''¬'¬'¬'¬¬‹‹¬‹-3¬'). .. ....=3S!!!!!!!!!*((*2*.. B B>*=6.
 ¬B(S)S3$=+!>¬=S302222B066B3>‹="S.. .   6(*!!******((((S)-‹'-˜Q>++6.
 Ô((S(((!">+>*?==++""""""+>*!!!?>+.......˜.#!***(*((((SSSS$#6Ô6(>?*?+6
 .6(((((**+>>+++?!!!!??>>>!((**!!?=˜-˜˜˜˜˜-‹2!*(SSB((SS2S)3%)% 6S"‹)(
 .6*((****)******!??????!**(((*(*$˜˜˜... .?6*(((S)0(SS03S2ÔQ6?  .
 %!**!*!!2*((S(**(*(*((*!!?++++SB@Q6$(0))SSSS(S3#*)SÔ(#QÔÔÔ#3
 **!!?!?>S!!!!!*((!*>>=*3QÔQ03S()S)))SS#0(*(*SQ3!*BQ6)0QÔ#)B0#%S¬
  0(????(+?!!!??36ÔÔ"-  SÔS*SSS)SSSSS)(3B$2)(32)S6S)#Ô)))2#3ÔÔ0?*()B#%Q)
   *ÔÔ@#B?¬         .$%#2S!**((SS)2Q((SSSS6B- %3)))6)S((*S##B>?*32*#6
                  -)#%%ÔÔQ#Ô%*(S(SS$>  )Ô)S3S(SS(*0Q?!??!))%0B0
                    *QQÔ%%%S(((S()#   "ÔBS))))SS******!Ô6)@?@.
                    B)(S))Q(***(((%     +ÔQ)))SS(*!*?$>(!!+Q=
                    Ô(((SSQ**!!*(SQ.      =Ô33)SS(*!**!!!#?Ô
                    %?!(((Q*!!!**(2B       $$))S((*(**!Q+ÔQ
                   -#!*(SSQ*!!!**((%       ?6)3SS(2))Q!%0Q
         3%#2$BÔ3 .      Ô)!(SSSQ!!!!!*()6=       $))S)Ô*Q3$##Ô%
        B#>*!!!!*=#%%ÔÔ%!-  -Ô>*(SSSÔ?!!!!*(S(@        2)Ô23ÔS%3Ô#Ô>
       ˜Ô!!?0?!?3#>!!!!!!??!B@ÔS>!*((S)Ô>**!!**(S($@.       .Ô)@06QÔ#%.
       %**?Q>**6S*!>BS!!!!??!!?(#Ô6$B>?()!*!**((S(S()@¬       >Ô%Ô@2.
       QS(B(!*!2(*!#>!*!!!!!!!*!!!!?!!*!!!!*!*(S)SS**!S@.
       %))QSSS0*S30****!Ô>**!!**!*****!!***!*(SSS(*****(!‹
       ‹#)0$))6SSQ!((SS0********************(SS((((*(((((Q.
       .'%SÔ)3$*SÔ*(S)SÔ?*******************((((((((((S()$S
          =6Ô(B2S)))#!SSS(((SSSSSS(((((((((SSSSSS))SSSQ
            6ÔBS)))#SSSSSS)S)SSS)SSSS(SS)(((((()SB%Q
             3Ô#6Q6*(SS(S((#QÔ$)*S((S*#'--˜.
                 -=+'                       

اطلاعات بیشتر را در دایره المعارف ویکیپدیا بیابید

 1. dhsv
  2009/04/23 در 06:59

  دمت گررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم

 2. جیقیل انگولکچی
  2009/03/13 در 15:42

  بابا دیونه این کاره دمت گرم من تا چند روز دیگه اموزش خفه کردن پیر زن با روده مار شال دور سفید میدم

 3. كاربر128
  2009/03/08 در 06:27

  سلام! اين يكي هم بالاخره دانلود كردم. متشكرم.

 4. كاربر128
  2009/02/23 در 06:13

  سلام.
  حاجي اين دانلود نميشه. پيغام ميده:
  This user is out of bandwidth.
  Please email support@box.net for support or upgrade for more bandwidth
  نميدونم يعني چي! لطفاً كمك كنيد.

 5. 2009/02/01 در 19:57

  چون یکی رو میشناسم خیلی خودش رو میگیره (در مورد همین کار با نرم افزار)

  حالا نوبت منه که حالشو بگیرم.

  بازم ازت تشکر می کنم-مرسی

  بای

 6. حسين
  2009/01/19 در 16:49

  با سلام به شما و با تشكر از زحمات شما براي اين سايت خوب و مفيد!
  بدنبال علاقه ديرينه به هنر اسكي و آشنايي كه شخصاً با يكي از نرم‌افزارهاي مربوطه داشتم، از ملاحظه‌ي اين صفحه خوشحال شدم. بنابراين تصميم به دانلود برنامه‌اي كه درون لينك (به نشاني: http://www.box.net/shared/qhzgri75xh) گذاشته‌ايد، گرفتم. اما با كمال تعجب به همان مشكل قي‍|ثرينگ با همان جمله آشنا برخوردم.
  واقعاً بايد براي مردم كبك‌صفت |ير|ن بخاطر تحمل و سـ)ـوت مقابل چنين |سـثبـد|د و ديـ)ـت‍|توري متأسف بود. اين نيز نمونه‌اي آشكار از مشـ)ـلات اينترنتي و بي‌حـرمــتي بي‌شرمـ|نه به حقوق «آدم و حوا» در اين آب و خاك مقدس است. سخن كوتاه مي‌كنم كه خود بهتر مي‌دانيد.

  در پناه حق
  خواهشاً ايميل منو پخش نكنيد و لو ندهيد.

 7. 2008/12/19 در 08:54

  سلام

  لطفا لینک نمونه سوالات علوم کامپیوتر پیام نور را در نظرات وبم اعلام کنید

  باتشکر فراوان

  عجله دارم

 8. bahador20
  2008/12/14 در 18:52

  سلام وبلاگ بسيار زيبايي داريد . خسته نباشيد از شما دعوت ميشود براي بالا بردن آمار سايت يا وبلاگ خود از لينک باکس ما استفاده کنيد فقط کافيست کد لينک باکس را برداريد و داخل قالب وبلاگ خود قرار دهيد حجم صفحه 576 بايت ( زير 1 کيلو بايت )که باعث ميشه در کمترين زمان ممکن صفحه نمايش داده شود . داراي کد براي بلاگفا ساير وبها مي باشد آمار کليک لينک باکس ما بسيار عالي ميباشد بزودي اين باکس را با آمار بي نظير خواهيد ديد منتظر ارسال لينک شما هستم. http://persbox.dia.ir

 9. مسلم نوراني
  2008/12/10 در 19:32

  مرسي عمو…

 10. 2008/12/10 در 13:35

  نه من موندم اینا رو از کجا پیدا می کنی
  ———-
  http://www.SorenPhoto.com
  اولین و بهترین وب سایت عکس ایرانیان

 1. No trackbacks yet.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: